Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close

Lampiran II : Surat Keputusan Dekan Fak. Syari’ah
IAIN Walisongo
Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/309/2014
Tanggal : 10 Maret 2014

 

PRODI SIYASAH JINAYAH

 

Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan Fungsional Mata Kuliah
Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA.
19540503 198203 1 002
Pembina Utama Madia (IV/d) Guru Besar Hukum Islam
Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI.
19520805 198303 1 002
Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Hadits
Drs . Rokhmadi,M.Ag.
19660518 199403 1 002
Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Fiqh
Drs. Miftah AF, M.Ag.
19530515 198403 1 001
Pembina (IV/a) Lektor Kepala Fiqh
Drs. Agus Nurhadi, MA.
19660407 199103 1 004
Pembina (IV/a) Lektor Kepala Sosiologi
Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
19770120 200501 1005
Penata Tk. I (III/d) Lektor Kepala Fiqh/Ushul Fiqh
Drs. Mohamad Solek, MA.
19660318 199303 1 004
Penata Tk. I (III/d) Lektor Fiqh
Rustam Dahar KAH, M.Ag.
19690723 199803 1 005
Penata Tk. I (III/d) Lektor Ushul Fiqh
Briliyan Erna Wati, SH,M.Hum.
19631219 199903 2 001
Penata Tk. I (III/d) Lektor Hukum Pidana
Moh. Khasan, M.Ag.
19741212 200312 1 004
Penata Tk. I (III/d) Lektor Fiqh Jinayah
Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
19680505 199503 1 002
Penata (III/c) Lektor Fiqh
M. Harun, S.Ag., MH.
19750815 200801 1 017
Penata Muda Tk.I(III/b) Asisten Ahli Hukum Pidana

 

 

              Pgs. Dekan

 

 

 

              Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
              NIP. 19670117 199703 1 001